פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Domains Support

24x7 Domain Support Department

 Sales

(Mon - Sat 9:00AM to 11:00PM GMT+8 )

 Legal and Abuse

Report abuse activity (spam, phishing, malware and etc.)

 Billing

(Mon - Sat 9:00AM to 11:00PM GMT+8 )